Regulamin Forum Dyskusyjnego GRY-OnLine S.A.

§ 1. WSTĘP

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego Serwisu. Postanowienia dotyczące zachowań niedozwolonych na forum, oraz sankcji, nie uchybiają odpowiednim zapisom Regulaminu Głównego Forum, lecz stanowią jego konkretyzację.
 2. Forum jest Częścią Serwisu www.gry-online.pl
 3. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom, natomiast możliwość zamieszczania postów przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym, którzy podczas procesu rejestracji potwierdzili prawdziwość swojego adresu e-mail. Ponadto GRY-OnLine może uzależnić korzystanie z niektórych funkcji Forum od opłacenia jednego z Abonamentów.
 4. Administratorem Forum jest GRY-OnLine Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 30-126 Kraków ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości), KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, tel. +48 12 626 12 50, fax +48 12 626 12 70
 5. niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2014 roku.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:
  • nie wolno publikować postów naruszających Polskie lub międzynarodowe Prawo
  • nie wolno publikować postów naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, godzące w dobre obyczaje, normy moralne, poczucie estetyki i dobrego smaku, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;
  • nie wolno publikować treści mogących ułatwić pozyskanie kradzionego oprogramowania komputerowego
  • należy dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, również w postaci skrótów i ilustracji;
  • nie wolno promować i propagować, jak również jakiekolwiek formie nawiązywać do środków odurzających lub do ich używania
  • nie wolno formułować postów oszczerczych, napastliwych i obraźliwych;
  • nie wolno publikować postów poruszających w dowolnej formie tematykę orientacji seksualnej oraz używających określeń związanych z czynnościami seksualnymi;
  • osoby prywatne mogą publikować swoje ogłoszenia (również podając linki do stron zewnętrznych) tylko w kategorii "ogłoszenia" - ogłoszenia mogą być publikowane, jeżeli nie łamią innych punktów Regulaminu Forum. Nie wolno natomiast publikować ogłoszeń i reklam komercyjnych.
  • nie wolno publikować ilustracji i tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów
  • nie wolno atakować, grozić, ośmieszać, poniżać innych czytelników tego Forum. Można oceniać wypowiedź, ale nie wypowiadającego ją.;
  • nie wolno "spamować" - czyli publikować na Forum nadmiernej ilości zbędnych informacji;
  • nie wolno publikować na Forum informacji psujących mechanizmy wyświetlania Forum;
  • nie wolno publikować obrazków ośmieszających ani napisami ani obrazem wypowiedzi innych czytelników.
  • nie wolno podawać na Forum w żadnej formie linków do polskojęzycznych serwisów poświęconych tematyce gier (traktujących o więcej niż jednej grze), jeżeli znajdują się one poza serwerami firmy GRY-OnLine. Wyjątkiem od tej reguły są, prywatne niekomercyjne strony poświęcone jednej grze lub serii gier i serwisy aukcyjne;
  • nie wolno wpisywać linków do innych polskojęzycznych forów dyskusyjnych,
  • nie wolno podawać na Forum w żadnej formie linków do polskojęzycznych sklepów internetowych sprzedających gry, jeżeli znajdują się one poza serwerami firmy GRY-OnLine;
 2. Czytelnik korzystający z forum jest zobowiązany do:
  • tworzenia wątków w poprawnych kategoriach tematycznych
  • nie dopisywania się do wątków wyraźnie łamiących zasady opisywane w tym regulaminie;
  • formułowania tytułów wątków w taki sposób aby były zrozumiały dla ogółu czytelników Forum, a tytuł powinien odpowiadać zamierzonej treści wątku;
 3. Edycja własnych wypowiedzi (dostępna bez ograniczeń czasowych) i możliwość korzystania z zamkniętej kategorii Premium zarezerwowana jest dla posiadaczy Abonamentów GRY-OnLine.

§ 3. NEGATYWNE OPINIE NA TEMAT FIRMY GRY-ONLINE S.A.

 1. Publikacja na Forum negatywnych opinii na temat operatora Forum, firmy GRY-OnLine S.A. oraz jej pracowników, słowa krytyki, przypadki naruszenia przez pracowników GRY-OnLine S.A. Regulaminu lub dobrych obyczajów, skargi itp. jest możliwe wyłącznie w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi".
 2. Uwagi na temat konkretnego materiału nadal można przekazywać w wątku komentarzy do niego.
 3. Skargi na temat pracy Administratorów i Moderatorów forum proszę publikować w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi"
  lub kierować je na adres e-mail skargigry-online.pl

§ 4. SANKCJE I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW

 1. Moderatorzy i Administratorzy stanowią władzę na Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń.
 2. Moderatorzy i Administratorzy forum mogą, bez konieczności tłumaczenia się i bez ostrzeżenia zmieniać stopnie, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego czytelnika.
 3. Osoby nie stosujące się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie Forum oraz w Regulaminie Głównym Serwisu, oraz takie które z innych przyczyn uznane zostaną przez Administratora lub Moderatora za mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwane z Forum. Administrator lub Moderator może także zastosować inne sankcje przewidziane w Regulaminie głównym, według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.
 4. Raz nadane blokady ksywek (nazw użytkownika) i blokady numerów IP nadane czytelnikom łamiącym zasady Forum nie będą usuwane.
 5. Posiadanie abonamentu nie zwalnia w żaden sposób z przestrzegania powyższych zasad. Regulamin obowiązuje również w kategorii Premium, dostępnej tylko dla posiadaczy abonamentów. Wniesione opłaty nie będą podlegać w tym wypadku zwrotowi. Usunięcie z Forum nie musi oznaczać uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do innych Części Serwisu.
 6. Skargi na temat pracy Administratorów i Moderatorów forum proszę publikować w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi"
  lub kierować je na adres e-mail skargigry-online.pl

§ 5. WĄTKI SPECJALNE NA FORUM

Są cztery wątki specjalne (i ich kolejne części) na forum:

 1. [ Forum Dyskusyjne ] pytania i uwagi. To wątek służący kontaktowi z Moderatorami i Administratorami forum. W tym wątku można zgłaszać uwagi, sugestie i pytania dotyczące działania tego forum.
 2. [ GRY-OnLine.pl ] pytania i uwagi. To jest wątek służący zadawaniu pytań, zgłaszaniu uwag i sugestii dotyczących wszystkich serwisów GRY-OnLine, poza serwisem Forum.
 3. [ Regulamin ] tu zgłaszać naruszenia regulaminu forum. To jest wątek przeznaczony wyłącznie na zgłaszanie naruszeń regulaminu na forum.
 4. [ Gwiazdki ] Premiujemy najlepszych. To jest wątek przeznaczony na nominowanie czytelników do programu Premiowania Gwiazdkami.

Szczegółowe zasady prostowania w każdym z wątków specjalnych podane zostały w wątku którego dotyczą w pierwszym poście.

§ 6. SYSTEM PREMIOWANIA GWIAZDKAMI

 1. Użytkownicy wyróżniający się na Forum jakością wypowiedzi, chęcią fachowej pomocy innym Użytkownikom oraz osoby zakładające ciekawe i popularne wątki mają szansę otrzymać dodatkowe oznaczenie składające się z gwiazdek.
 2. Gwiazdki są przyznawane osobom, które zostaną wytypowane przez Użytkowników w odpowiednim wątku. Typowanie nie jest jednoznaczne z odznaczeniem gwiazdką.
 3. Spośród osób typowanych przez Użytkowników zostaną wybrane osoby wyróżniające się i zasługujące na odznaczenie gwiazdkami.
 4. Odznaczenie może się składać z jednej do pięciu gwiazdek. Na starcie przyznawana jest jedna gwiazdka - w miarę zasług Użytkownika i w miarę czasu dodawane mogą być kolejne gwiazdki.
 5. Oznaczenie to ma pomóc wyszukać Użytkowników, których wypowiedzi warte są szczególnej uwagi.

§ 7. System Rankingu Czytelników

Swój ranking na Forum możesz zobaczyć klikając na swoją ksywkę na Forum.

 1. Ranking działa w następujący sposób:
  • +1 punkt za każdy miesiąc od chwili zarejestrowania na Forum;
  • -1 punkt za każdy usunięty post, który złamał zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego;
  • w czasie gdy Ranking Czytelnika jest ujemny, +1 punkt za każdy tydzień od chwili osiągnięcia ujemnego rankingu aż do momentu, gdy osiągnie z powrotem zero;
  • punkty nie są odejmowane za posty skasowane z przyczyn technicznych lub posty zgodne z Regulaminem, a skasowane z innych przyczyn.
 2. Efekty działania Rankingu
  • osoby, które posiadają Ranking dodatni są uwzględniane we wszystkich promocjach i rozdawnictwach organizowanych na Forum;
  • osoby, które posiadają Ranking większy niż 5 mają wydłużony czas na edycję własnej wypowiedzi;
  • osoby z ujemnym Rankingiem nie mogą zmieniać stopni, nie są uwzględniane w promocjach i rozdawnictwach;
  • przy Rankingu -5 czytelnik nie może zakładać nowych wątków (może dopisywać się do istniejących);
  • Przy Rankingu -10 i mniejszym czytelnik nie może ani zakładać nowych wątków, ani dopisywać się do istniejących do czasu, aż Ranking wzrośnie mu powyżej -10.

Uwaga: Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż czytelnicy postępujący zgodnie z regulaminem, a dopisujący się do wątków łamiących regulamin również tracą punkty.

§ 8. Stopnie na Forum

Oto zasady przyznawania stopni na Forum Dyskusyjnym Gry-OnLine:

 • [Junior] 1-9 postów,
 • [Legionista] 10-49 postów,
 • [Chorąży] 50-99 postów,
 • [Centurion] 100-199 postów,
 • [Pretorianin] 200-499 postów,
 • [Konsul] 500-999 postów,
 • [Generał] 1000-2999 postów,
 • [Senator] 3000-5999 postów,
 • [Legend] 6000+ postów,

Można samodzielnie zmienić swój stopień na dowolny (zgodny z regulaminem forum) na stronie http://www.gry-online.pl//moje-gry-online.asp jeżeli spełnia się jeden z warunków:

 1. posiada się potwierdzony adres mail przy rejestracji i posiada się ranking powyżej 10.
 2. posiada się potwierdzony adres mail przy rejestracji, ranking dodatni (powyżej 0) i aktywny dowolny abonament gry-online.pl

§ 9. Dodawanie oceny podczas publikacji postów na forum.

Są dwa rodzaje ocen, które czytelnik może dodać na forum.

 • Ocena Gry – można ją dodać razem z postem, w wątkach będących oficjalnymi komentarzami do gry lub innego materiału dotyczącego danej, pojedynczej gry. Oceny gry nie można dodać w wątkach tworzonych przez siebie, nie będących oficjalnymi komentarzami. Ocena gry opublikowana na forum jest jednocześnie dodawana do bazy ocen serwisu informacyjnego. W danym wątku czytelnik może dodać tylko jedną ocenę gry.
 • Ocena Ogólna (filmu, książki, muzyki, itd) - ocenę ogólną można dodać do postów opublikowanych w kategoriach muzyka, film i książka. Ilość i rodzaj kategorii może ulec zmianie. Ten typ oceny jest tylko graficznym uzupełnieniem postu. Może się odnosić do np. filmu który jest tematem wątku lub być np. oceną filmu opisywanego w danym poście. W jednym wątku, czytelnik, możne opublikować więcej niż jedną ocenę ogólną.

Oceny mogą wystawiać czytelnicy posiadający ranking na forum większy od zera.

W wypadku gier przed premierą, wystawiana ocena jest oczekiwaniem w stosunku do gry.

Raz wystawionej oceny nie można poprawić ani edytować.

§ 10.Moderowanie i zamykanie własnych wątków.

 • W wątkach które utworzyłeś na forum masz prawo stosować w ograniczonym stopniu własną moderację.
 • Masz prawo zamykać możliwość publikacji kolejnych postów przez czytelników – zamykać wątek.
 • Masz prawo zwinąć, ukryć, wypowiedzi innych czytelników – wypowiedzi nie są kasowane ale są domyślnie niewidoczne dla innych czytelników.
 • Możliwość zamykania i własnej moderacji postów nie dotyczy wątków będących komentarzami do materiałów na serwisie informacyjnym.
 • Zwinięta wypowiedź może być tymczasowo odkryta przez dowolnego czytelnika, pozostając domyślnie zwinięta dla innych.
 • Prawo do zamykania wątków i ich moderacji przysługuje czytelnikom posiadającym ranking na forum minimum 10 oraz posiadaczom abonamentów z rankingiem nieujemnym.
 • Można zamykać i moderować własne wątki w których ostatnia wypowiedź jest nie starsza niż 14 dni.
 • Zamykanie i moderowanie własnych wątków może być zmienione przez moderatora. W tej sytuacji nie można zmieniać samodzielnie ustawień moderatora.