Forum - Wątek

Forum: Rozwiązanie umowy zlecenie

Kategoria tematy ogólne - rozmawiamy, opowiadamy i pytamy na tematy ogólne

Lista WątkówOdpowiedz
25.05.2013
08:52
1

insomniac_krk [ 31 ] - Konsul

Rozwiązanie umowy zlecenie

Witam

Jeżeli pracodawca zawarł w umowie zlecenie taki zapis:

"Pracodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę przez oświadczenie złożenie pracownikowi"

To czy jako pracownik mam takie samo prawo?
Czy rozwiązanie umowy następuje wtedy natychmiastowo, czy obowiązuje jakiś okres wypowiedzenia?

\,,/(-_-)\,,/
25.05.2013
08:56
2

Hellmaker [ 163 ] - Legend

Art. 746 kc.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

To czy jako pracownik mam takie samo prawo? - Tak.
Czy rozwiązanie umowy następuje wtedy natychmiastowo, czy obowiązuje jakiś okres wypowiedzenia? - Natychmiastowo.
"Przepisy prawa nie ustanawiają terminów wypowiedzenia.
W związku z powyższym wypowiedzenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania z chwilą, gdy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. "

http://umowy.wieszjak.pl/uslugi/293576,Wypowiedzenie-zlecenia-przez-przyjmujacego--WZOR-PISMA.html

[ 2013-05-25 09:03 ] zmodyfikowane przez autora.
To w co wierzysz - nie jest problemem ...
Problemem jest to, że Ty uważasz, że ja powinienem wierzyć w to samo.
25.05.2013
08:58
3

Raistand [ 72 ] - Legend

http://prawo.money.pl/kodeks/cywilny/tytul-xxi-zlecenie/art-746

Art. 746. § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

25.05.2013
09:14
4

Setak [ 59 ] - Konsul

Ważny powód: wypadek, choroba, kalectwo, ciąża...
Pozostałe są ropatrywane przez sąd pracy na korzyść pracodawcy.
Miałem dziesiątki cwaniaków, którzy podpisując umowę zlecenie po pewnym czasie ją zrywali ot tak sobie lub w ogóle nie pojawiali się w firmie. Ja stosuję zapis o odszkodowaniu kilkuset pln, bo wiem, że taką kwotę bez problemu odzyskam. Sprawdź jaka kara grozi Ci za zerwanie umowy.

25.05.2013
09:18
5

insomniac_krk [ 31 ] - Konsul

Dzięki Panowie

\,,/(-_-)\,,/
Forum: Rozwiązanie umowy zlecenie
Lista WątkówOdpowiedz
a
a
a